Regulamin sesji terapeutycznych i konsultacyjnych

Sesje terapeutyczne (odbywają się w nurcie STR)

(1) Sesje terapeutyczne mogą odbywać się stacjonarnie na ul. Żabiniec 11 w Krakowie oraz online po wcześniejszym ustaleniu. Link do spotkania trener ustala na czas trwania wszystkich spotkań.

(2) Sesje terapeutyczne obejmują cykl 12 spotkań. Po 10 spotkaniach klient wraz z terapeutą decydują o dalszym działaniu. Jedna sesja trwa 50 minut.

(3) Sesja może być nagrywana do celów superwizyjnych, ale tylko za zgodą klienta. Terapeuta poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

(4) Terapeutę obejmuje tajemnica i zasada poufności. W przypadku osób niepełnoletnich zasada tajemnicy obowiązuje za wyjątkiem spraw dotyczących zagrożenia życia lub zdrowia klienta.

(5) Zasada tajemnicy dotyczy każdego klienta. Jeśli klient jest niepełnoletni, terapeuta kontaktuje się z rodzicem, ale zawsze w porozumieniu z młodym człowiekiem. Rodzic może się kontaktować z terapeutą, jeśli jego dziecko jest niepełnoletnie, ale wszystko, co zostanie przekazane, będzie również przedmiotem rozmowy podczas sesji z młodym człowiekiem.

(6) Sesję można odwołać w dniu poprzedzającym sesję do godziny 17.00. W przypadku nie dotrzymania tego terminu, klient pokrywa w całości koszt sesji.

(7) Koszt sesji wynosi 120 zł. Cena ta obowiązuje do końca czerwca 2022 roku. Po tym terminie koszt sesji może ule zmianie (podwyższeniu).

(8) Sesję można opłacać w dniu poprzedzającym spotkanie lub w ciągu trzech dni po sesji.

(9) Opłaty można dokonać przelewem internetowym lub wybierając opcję szybkiej płatności.

(10) Każda wpłata jest fakturowana. Klient otrzyma fakturę drogą mailową w formacie PDF. Na życzenie Klient może także otrzymać fakturę w wersji papierowej.

(11) Istnieje możliwość wcześniejszego opłacenia całego pakietu sesji obejmującego 12 spotkań.

(12) W pakiecie zakupionego pakietu 12 sesji można odwołać bez ponoszenia kosztów tylko dwa spotkania. Każde kolejne odwołanie skutkuje poniesieniem kosztów sesji. To ważne ze względu na ilość osób oczekujących na terapię. Nieregularne sesje nie przynoszą oczekiwanych efektów.

(13) W wyjątkowych sytuacjach Klient wraz z terapeutą mogą podjąć decyzję o przerwaniu lub wcześniejszym zakończeniu terapii.

(14) Pierwsze 3 sesje są konsultacjami i nie zaliczają się do pakietu sesji terapeutycznych. Służą rozeznaniu, czy taki system pracy oraz taka forma terapii jest odpowiednia. Po pierwszych 3 sesjach konsultacyjnych Klient wraz z terapeutą podejmują decyzję, co dalej.

 

 

Sesje konsultacyjne

(1) Przed rozpoczęcie sesji konsultacyjnych terapeuta prosi o przesłanie krótkiej informacji o dziecku i sytuacji rodzinnej. Informacje te można przesłać za pomocą formularza kontaktowego.

(2) Sesje konsultacyjne mogą być pojedynczym spotkaniem, cyklem 3 spotkań lub cyklem 12 spotkań.

(3) Pierwsza sesja zawsze jest spotkaniem z samymi rodzicami.

(4) Kolejne sesje mogą być dalej spotkaniami z samymi rodzicami, chyba że terapeuta poprosi o spotkanie z dzieckiem. W takiej sytuacji na sesję rodzice przychodzą wraz z dzieckiem. Dziecko poniżej 10 r.ż. zawsze jest w gabinecie z rodzicami. Dziecko powyżej 10 r.ż. może zostać w gabinecie z terapeutą bez rodziców, jeśli wyrazi na to zgodę. Spotkanie z dzieckiem może się odbywać tylko stacjonarnie.

(5) Jeśli terapeuta uzna, że dziecko potrzebuje wsparcia terapeutycznego, przekierowuje dziecko do Poradni lub innego specjalisty. Rodzice mogą dalej uczestniczyć w sesjach konsultacyjnych, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

(6) W wyjątkowych sytuacjach terapeuta wraz z rodzicami podejmuje decyzję o wsparciu terapeutycznym dziecka (powyżej 10 r.ż.) podczas sesji terapeutycznych. 

(7) Koszt pojedynczej sesji konsultacyjnej dla rodziców wynosi 200 zł. W cyklu 3 spotkań koszt sesji konsultacyjnej wynosi 180 zł. W cyklu 10 sesji konsultacyjnych koszt jednej sesji wynosi 150 zł.

 

Dane do przelewu:

Magdalena Sabik
Akademia Relacji
Kraków

Tytuł przelewu w postaci: Opłata za sesję w dn. 31 czerwca 2022 r. / Opłata za pakiet sesji

Nr konta: 66 1140 2004 0000 3202 7446 2226 PLN (mBank)

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn